Lactatiekundige

Anita Verstappen Paardekooper IBCLC, lactatiekundige met ruime ervaring in het begeleiden van borstvoeding.

Wat is een lactatiekundige?
Meestal zult u weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is.Lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactation Consultants) zijn professioneel opgeleide borstvoedigsspecialisten. Een lactatiekundige bestudeert het proces en de praktijk van borstvoeding. Hiervoor maakt de lactatiekundige gebruik van lactatie relevante kennis binnen andere terreinen van de wetenschap, zoals bijv: anatomie, fysiologie, immunologie, voedingsleer, gedragswetenschappen enz. Tevens volgt een lactatiekundige scholing om de kennis op peil te houden. De opleiding wordt verzorgd door de Hogeschool van Utrecht en afgesloten met een internationaal erkend examen. Het behalen van het diploma geeft het recht de titel Lactatiekundige IBCLC te voeren. Lactatiekundigen dienen zich te recertificeren na 5 jaar, en iedere 10 jaar is er een examen procedure om deze titel te behouden.

De NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) is in onderhandeling met de ziektekostenverzekeraars om de kosten van een lactatiekundig consult of hulpmiddelen vergoed te krijgen. Op dit moment zijn er minstens 14 verzekeraars, die de kosten vergoeden. U kunt dit zelf bij uw verzekering navragen. Soms kan een verwijsbrief van uw verloskundige of arts helpen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U kunt een lactatiekundige o.a. inschakelen bij:

  • Advies in de zwangerschap
  • Aanlegproblemen
  • Het weigeren van de borst
  • Pijnklacht door aanleggen of schimmel infectie
  • Terugkerende borstontstekingen
  • Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
  • Vroeggeboorte
  • Ziekte of handicap van moeder of baby
  • Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: 085-4839255.